Automātisko maksājumu pieņemšanas risinājumi, POS termināli un telemetrija

Automātisko maksājumu pieņemšanas risinājumi, POS termināli un telemetrija

DCU-13.02

DCU-13.02 tirdzniecības iekārtas fiskālais bloks nodrošina datu reģistrēšanu un saglabāšanu par tirdzniecības automātā veiktajiem maksājumiem un maksājumu veidiem, par pārdotām precēm un to atlikumiem, kā arī par veiktajām darbībā veicot tirdzniecības automāta apkalpošanu. Pēc nepieciešamības fiskālais bloks var reģistrēt nodokļa apmēru no katra pirkuma, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

PRIEKŠAPMAKSAS SISTĒMA

PRIEKŠAPMAKSAS SISTĒMA

Priekšpmaksas preču izsniegšanas sistēma nodrošina preču izsniegšanu atbilstoši darba kabinetā reģistrētajam apmaksas lielumam. Preču izsniegšanu nodrošina informācijas apmaiņa starp bezkontakta individuālu čipu un terminālu. Priekšapmaksas lielums katram individuālajam čipam tiek noteikts ar darba kabineta palīdzību.

Papildus priekšpmaksas preču izsniegšanas sistēma nodrošina lojalitātes atlaižu politikas realizāciju, atlaižu lielumu reģistrējot katram čipam atsevišķi.

NORĒĶINU SISTĒMAS

DCU-13.02 tirdzniecības iekārta ir savienojama ar skaidrās naudas norēķinu iekārtu, bezskaidras naudas norēķinu terminālu.

Skaidras naudas norēķinam iekārta ir savienojama ar monētu pieņemšanas iekārtu.

Bezskaidras naudas norēķinam iekārta ir savienojama ar bezskaidras naudas terminālu, kas atbalsta karšu bezkontakta norēķinu un telefonā instalētu norēķinu karti.

Risinājumi

OFFLINE

DCU-13.02 tirdzniecības iekārta darbojas gan ofline, gan online režīmā. Ofline režīmā pārskatu par tirdzniecības automātā veiktajām darbībām iepriekšējā periodā var saņemt uz SD atmiņas karti.

ONLINE

DCU-13.02 tirdzniecības iekārta nodrošina online datu atspoguļošanu darba kabinētā. Strādājot ar darba kabinetu, klients saņem datus par katra tirdzniecības automātā veiktajām darbībām reālajā laikā. Ar darba kabinetu var strādāt neierobežots darbinieku skaits: menedžeri, grāmatveži, loģistikas speciālisti, noliktavas pārziņi un tirdzniecības automāta apkalpojošais personāls. Darba kabinets sniedz operatīvu patiesu informāciju par katru tirdzniecības automātu un par visiem darba kabinetam pieslēgtiem tirdzniecības automātiem kopā.

Par kompāniju

Sekojot pasaulē esošajām tendencēm attiecībā uz datu fiskalizāciju, entuziastu kopums no 2019. gada uzsāka realizēt ideju par tirdzniecības iekārtas izstrādāšanu. Kā galvenie mērķi tika noteikti, lai klients tirdzniecības automāta datus varētu iegūt gan offline, gan online režīmos. Rezultātā tika izstrādāta tirdzniecības iekārta ar fiskālo atmiņu, kura reģistrē veiktos norēķinu datus, ar tirdzniecības automātu veiktās operācijas, pārdoto preču un preču atlikuma uzskaitījumu. Dati ir iegūstami, izmantojot SD atmiņas karti, kā arī online režīmā izmantojot darba kabinetu.

Preču klāsts tika papildināts ar priekšapmaksas preču izsniegšanas bloku, kas nodrošina klientam realizēt individuālu preču realizācijas un atlaižu politiku, pakārtojot to katram patērētājam individuāli.

Kontakti

SIA "DCUB"

Jelgava, Dobeles iela 62A, LV-3001

Reģistrācijas Nr. LV44103142226

PVN reģistrācijas Nr.LV44103142226


+37126400499

www.dcub.lv

info@dcub.lv